เมนูหลัก

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

19/09/2562

ประกาศ ผู้เข้าสอบภาค ค. ทุกท่าน
       ผู้เข้าสอบภาค ค. ที่ต้องการส่งเอกสารเพิ่มเติม กรุณานำส่งได้ที่ คณะทำงานโครงการดําเนินงานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ที่อยู่ 25/325 ม.สี่ไชยทอง ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 065-7177500, 065-7177501

27/08/2562

กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

14/08/2562

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.)ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น